Jobb hos oss

Vi kan tilby:

 • Verdens hyggeligste kollegaer

 • Gode arbeidsforhold og tett kontakt med skolens 66 elever

 • Lønnspåslag på fem prosent sammenlignet med tarifflønnen i Osloskolen, samt gunstig overnattingstillegg ved turer

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 • Helseforsikring*

 • Treningskort på Sats-Elixia*

 • Frokost og lunsj (brødmat, juice og te/kaffe) hver dag

 • Lønningsmiddag på ulike eksotiske restauranter hver måned (drikke på egen regning)

* Gjelder alle fast ansatte, samt ansatte i årsvikariat i minst 80 prosent stilling. Ansatte må skatte av fordelene.

Vi krever:

 • Stor omsorgsevne og et positivt elevsyn

 • Faglig dyktighet og engasjement; herunder vilje og evne til å undervise uten læreverk og til å utvikle og gjennomføre innovative undervisningsaktiviteter som fremmer kritisk tenkning, samarbeidslæring og digital kompetanse

 • Fleksibel innstilling

 • Gode samarbeidsevner (de fleste fag deles av flere faglærere som underviser de samme elevene)

 • God digital kompetanse

 • Tilstedeværelse på arbeidsplassen hele skoledagen

 • Ryddighet og struktur

 • Stå på-vilje

 • Lojalitet til skolens humanistiske verdigrunnlag