Jobb hos oss

Vi kan tilby:

* Gjelder alle fast ansatte, samt ansatte i årsvikariat i minst 80 prosent stilling. Ansatte må skatte av fordelene.

Vi krever: