Jobb hos oss

Vi kan tilby:

 • Verdens hyggeligste kollegaer
 • Gode arbeidsforhold og tett kontakt med elevene
 • Lønnspåslag på fem prosent sammenlignet med tarifflønnen i Osloskolen, høyere kontaktlærertillegg og gunstig overnattingstillegg ved turer
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Helseforsikring*
 • Treningskort på Sats-Elixia*
 • Frokost/lunsj (brødmat) hver dag og varm lunsj én dag i uken
 • Lønningsmiddag på ulike eksotiske restauranter hver måned (drikke på egen regning)

* Gjelder alle fast ansatte, samt ansatte i årsvikariat i minst 80 prosent stilling. Ansatte må skatte av fordelene.

Vi krever:

 • Stor omsorgsevne og et positivt elevsyn
 • Faglig dyktighet og engasjement; herunder vilje og evne til å undervise uten læreverk og til å utvikle og gjennomføre innovative undervisningsaktiviteter som fremmer kritisk tenkning, samarbeidslæring og digital kompetanse
 • Fleksibel innstilling
 • Gode samarbeidsevner (de fleste fag deles av flere faglærere som underviser de samme elevene)
 • God digital kompetanse
 • Tilstedeværelse på arbeidsplassen hele skoledagen
 • Ryddighet og struktur
 • Stå på-vilje
 • Lojalitet til skolens humanistiske verdigrunnlag