Humanistskolen - en unik ungdomsskole

En unik skole: fleksitid, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 66 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, frukt og skolelunsj

Informasjonsfilm

I informasjonsfilmen får du innblikk i hvordan det er å være elev på Humanistskolen, hvordan vi organiserer skoledagen og hva vi tenker om læring.

Spilletid: ca 10 minutter.

Glimt fra skolehverdagen

Hver dag har vi økter med samarbeidslæring.

Gøy med spill-treningssykler i langfri.

Vaffelsteking på torsdager.

På 9. trinn tar vi elevene med til Spania.

Robotprogrammering.

Stolte elever i Oslo Pride.


Lokalsamfunnet brukes som lærebok vi er på utflukt hver uke.

Klasserom uten pulter.

Elevene får tett faglig oppfølging på læringsverkstedet.

Norges smarteste 10. klassinger i Klassequizen i 2021.

I valgfaget kritisk tenkning spiller elevene sjakk og Risk, og deltar aktivt i filosofiske samtaler.