Humanistskolens Venneforening

Humanistskolens Venneforening har som formål å være en møteplass for medlemmer som ønsker å engasjere seg i skolens virke. Foreningen skal gjennom økonomisk støtte til Humanistskolen bidra til gjennomføring av tiltak som kommer skolens elever til gode.

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som støtter foreningens formål.

Kontingent: kr 800,- for tre års medlemskap.

Medlemmer oppnår følgende fordeler:

  • invitasjon til å delta på utvalgte foredrag og arrangementer, som ellers kun er åpne for skolens elever og/eller foresatte

  • prioritet ved innsøking av egne barn som elever ved skolen (se skolens inntaksreglement)


Historikk

Humanistskolens Venneforening ble stiftet i mars 2016, og har siden den gang bidratt med økonomiske gaver til ulike prosjekter ved Humanistskolen:

  • Tilskudd til skoleturer til utlandet

  • Airhockey- og fussballspill til elevene

  • Tilskudd til produksjon av informasjonsfilm om skolen

  • Innleie av spillsykler fra PlayPulse


Meld deg inn!

For å melde deg inn, vennligst fyll ut skjemaet under: