Humanistskolens Venneforening

Humanistskolens Venneforening har som formål å være en møteplass for medlemmer som ønsker å engasjere seg i skolens virke. Foreningen skal gjennom økonomisk støtte til Humanistskolen bidra til gjennomføring av tiltak som kommer skolens elever til gode.

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som støtter foreningens formål.

Kontingent: kr 800,- for tre års medlemskap.

Medlemmer oppnår følgende fordeler:

  • invitasjon til å delta på utvalgte foredrag og arrangementer, som ellers kun er åpne for skolens elever
  • prioritet ved innsøking av egne barn som elever ved skolen (se skolens inntaksreglement)
  • mulighet til å påvirke skolens virke gjennom allmøter med skolens styre, ledelse og/eller rådgivende organer
  • fri adgang på foreningens medlemsmøter

Meld deg inn!

For å melde deg inn, vennligst fyll ut skjemaet under: