Humanistskolens Venneforening

Humanistskolens Venneforening har som formål å være en møteplass for medlemmer som ønsker å engasjere seg i skolens virke. Foreningen skal gjennom økonomisk støtte til Humanistskolen bidra til gjennomføring av tiltak som kommer skolens elever til gode.

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som støtter foreningens formål.

Kontingent: kr 800,- for tre års medlemskap.

Medlemmer oppnår følgende fordeler:


Historikk

Humanistskolens Venneforening ble stiftet i mars 2016, og har siden den gang bidratt med økonomiske gaver til ulike prosjekter ved Humanistskolen:


Meld deg inn!

For å melde deg inn, vennligst fyll ut skjemaet under: