Læring gjennom opplevelser

  • Inspirerende utflukter hver uke

  • Spennende gjester

  • Dannelse som eget fag

  • Skoletur til Spania på 9. trinn

  • Skoletur til utlandet på 10. trinn

Inspirerende utflukter hver uke

Vi tror på læring gjennom opplevelser, og det å oppleve noe sammen. Hos oss utvikler elevene seg i møte med kunstformer, vitenskap og mennesker som utfordrer deres oppfatninger og underbygger nysgjerrigheten.

Ukentlig har vi utflukter til en rekke ulike steder og med svært ulikt innhold: museer, rollespill, kunstutstillinger, musikk, opplevelsessentre, festivaler, teater eller opera. Vi drar også ut i naturen for å bedrive friluftsliv, gå på ski eller skøyter, padle, klatre eller lære å spille bordtennis.

Vi er opptatt av at elevene skal få varierte opplevelser, og ser at elevene blir mer engasjerte og husker bedre når læringen kombineres med utflukter. I tillegg har det en sosial og emosjonell verdi å dele og diskutere opplevelser.

Harald Eia på besøk i oktober 2021.

Spennende gjester

Hver måned kommer det engasjerende gjester til Humanistskolen.

Elevene får møte et mangfold av mennesker og idéer, og målet er selvsagt å pirre elevenes nysgjerrighet og glød, få dem til å dykke dypere, bli provosert, ta standpunkt og lære noe nytt. Dessuten skal elevene motiveres til å stille gode spørsmål, argumentere for sitt syn og reflektere over egne tanker og holdninger.

Noen ganger inviterer vi mennesker med sterke meninger som ikke er A4, mens vi andre ganger satser på en nøktern fremstilling fra en sindig byråkrat. Vi synes også det er spennende med kunstnere, forskere, kjendiser, bistandsarbeidere, dataprogrammerere og astronauter, for fra alle man møter har man noe å lære.

Besøkene knyttes opp mot temaer vi arbeider med i fagene, til yrkesretninger i utdanningsvalg, eller til målene i skolens dannelsesfag.

"Dannelse er det vi sitter igjen med når vi har glemt det vi har lært" er et kjent uttrykk. Vi tror at erfaringene fra samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle, er verdifull bagasje som elevene bærer med seg resten av livet.

Dannelse som eget fag

Dannelsesfaget er et svært viktig fag knyttet til skolens verdigrunnlag og læringssyn. I dannelsesfaget skal elevene møte ulike mennesker, oppleve mangfold innen kultur, vitenskap, natur og samfunn, og lære om hvordan identitet skapes og utvikles. Dannelsesfaget skal medvirke til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Dannelsesfaget er tverrfaglig og skal medvirke til helhet og sammenheng i opplæringen.

Faget har tre kjerneelementer:

  • Nysgjerrighet: Elevene skal få innblikk i hvordan det moderne samfunnet og de humanistiske verdiene og livsanskuelsene gjensidig påvirker hverandre. Elevene skal oppleve og erfare verden gjennom å delta i et mangfold av aktiviteter på skolen, i lokalsamfunnet og på skoleturer.

  • Kritisk tenkning: Elevene skal utvikle evne til å stille spørsmål ved egne og andres tanker og holdninger, og å reflektere over ulike saker som opptar dem og lokalsamfunnet. Undervisningen skal utfordre elevene til å begrunne sine overbevisninger, og bidra til økt forståelse og respekt for andre tankesett. Kritisk undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en vitenskapelig tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss pålitelig kunnskap om verden. Elevene oppøves til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, også sine egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene og tilstrebe å endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar feil. Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt.

  • Medmenneskelighet: Elevene skal utvikle evnen til å samhandle med andre på respektfulle måter og skape gode relasjoner med andre mennesker. Ved å bli kjent med ulike typer mennesker, vil elevene utvikle større respekt og forståelse for andres livssituasjon, og således anspores til engasjement for andre mennesker på skolen, i lokalsamfunnet og i verden for øvrig. Videre vil de øke sin sosiale kompetanse og veiledes i hvordan de kan utvikle empati, evne til selvregulering og metakognisjon, og til å reflektere over egne handlingsvalg.

Skoletur til Spania på 9. trinn

På Humanistskolen har alle elevene spansk som fremmedspråk, og på 9. trinn tilbringer vi én uke i byen Granada i det sørlige Spania. Dette er en by som er rik på kultur og historie, og opplevelsene står i kø.

Vi besøker det storslåtte Alhambra-palasset hvor man får oppleve det ypperste av datidens kunst og arkitektur, vi spaserer i de trange smugene i Albaicín, spiser churros con chocolate på et lokalt torg, går på katolsk messe, besøker en spansk skole, leser Lorca-dikt i parken, danser salsa, går på kino, opplever et tradisjonelt flamenco-show og lærer oss å lage tradisjonsrik spansk mat sammen med spanske kokker.

Utenfor byen besøker vi poeten Lorca sitt barndomshjem, vi lærer om spansk olivenproduksjon mens vi vandrer i en olivenlund, og vi tar oss dypt inn i en gammel grotte hvor det bodde mennesker for over 10.000 år siden.

Hver dag har elevene intensiv spanskopplæring på en av byens beste språkskoler. I små grupper på 5-10 elever bader de i språket flere timer hver dag, og alle opplever et stort språklig løft. Ingenting er som å lære spansk i Spania!

Vi har et tettpakket faglig program hver dag, fra morgen til kveld. Det er dermed lite fritid, men desto flere felles opplevelser og stort læringsutbytte. Elevene avspaserer de lange dagene etter eksamen på 10. trinn.

Granada er en trygg og oversiktlig by, og skolen leier et hyggelig herberge i den gamle bydelen Albaicín som er på listen over verdens kulturarvsteder. Alle skolens ansatte deltar på turen, så ungdommene er i trygge hender.

Turen er en del av den obligatoriske undervisningen, og skolen dekker utgiftene til både reise og opphold.

Skoletur til utlandet på 10. trinn

Også på 10. trinn tar vi med alle elevene på skoletur til utlandet.

Turen er en del av den obligatoriske undervisningen, og skolen dekker utgiftene til både reise og opphold. Alle skolens ansatte deltar på turen, og vi tar godt vare på ungdommene.