Hvorfor vi tilbyr plass kun til barn født i visse årskull

Vi har kun ett årskull hos oss til enhver tid (p.t. 2008-kullet), og vi følger dette årskullet gjennom de tre årene på ungdomsskolen. Dermed har vi inntak kun hvert tredje år. Så langt vi kjenner til er vi den eneste skolen i verden som praktiserer en slik inntaksmodell.

Vi tilbyr dermed ikke undervisning til barn født i 2007, 2009 eller 2010. Neste inntak vil være for barn født i 2011. Senere tar vi inn barn født i 2014, 2017, 2020, osv.

Det er flere grunner til at vi gjør det slik:

Vi ønsker å være en liten skole

... med fullt fokus på de elevene vi har hos oss. Vi kunne selvsagt ha fordelt de 66 plassene slik at vi fikk 22 elever på hvert trinn, men med så få elever på trinnene hadde vi nok ikke fått til den gode dynamikken vi ønsker i elevgruppen. Et tilstrekkelig antall jevnaldrende medelever er også viktig for at miljøet skal bli godt, og vi tenker at 66 elever er tilstrekkelig til å sikre at alle finner noen de kan være sammen med.

Ved å samle alle elevene på samme trinn blir Humanistskolenet vis på størrelse med en ungdomsskole med rundt 200 elever (med 66 på hvert trinn), men uten de potensielle problemene som følger med et så høyt elevtall.

Vi ønsker å ha det trygt og godt

... slik at 8. klassingene slipper å frykte de "store og tøffe" 10. klassingene som på mange skoler bestemmer i skolegården. Dette er noe mange av elevene våre setter pris på. Når elevenekommer på 10. trinn, slipper de å forholde seg til "små og umodne" 8. klassinger som hopper rundt og lager støy.

Vi ønsker å fokusere på det viktigste

... og ikke behøve å ha tre tanker i hodet på én gang. Vi har jo bare ett trinn, ikke tre. Eksempelvis vil vi, når det er eksamen på 10. trinn, gi disse elevene den aller beste oppfølgingen. Vi bruker ikke da dyrebar tid på å planlegge et halvgodt opplegg for et 8. trinn som av "praktiske årsaker" må dra på stranden fordi 10. trinn legger beslag på både klasserommene og de dyktigste lærerne.

Slike "juni-dager" får ikke elevene våre. Vi kan istedet fokusere på det som er aller viktigst: å gi alle elevene mest mulig kjærlighet og den beste opplæringen til enhver tid.