Søk plass

Inntak for barn født i 2005

Søknadsfristen for hovedinntaket var 1. februar 2018 kl 1200. Det var 132 søkere til de 60 plassene. Elever som ikke fikk plass er satt på venteliste.

Søkere som søker etter hovedinntaket settes nederst på ventelisten. Send en e-post til post@humanistskolen.no dersom det er aktuelt for deg å stå på ventelisten.


Skolepenger

Med en statlig støtte på kun 85 prosent av det de kommunale skolene får, ser skolen det som nødvendig å ta skolepenger for å kunne ta elevene med på flere turer og arrangementer. Skolen vil ta alle elevene med på skoletur både til Spania og USA i løpet av de tre årene de går hos oss, og dette er inkludert i skolepengene.

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2018/2019 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.

Inntak for andre årskull

Barn født i 2002

Skolen er fulltegnet. Selv om en elev skulle slutte, vil det ikke bli tatt inn nye elever etter 1. oktober 2017.

Barn født i 2003, 2004, 2006 eller 2007

Vi tar ikke inn barn født i disse årene. Skolen har inntak kun hvert 3. år.

Barn født i 2008

Inntaket til 8. trinn høsten 2021 har ikke åpnet ennå. Søknadsskjema legges trolig ut i februar 2019.