Søk plass

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2003, 2004, 2006 eller 2007.

Barn født i 2005: Søknadsfristen for hovedinntaket var 1. februar 2018 kl 1200. Det var 132 søkere til de 60 plassene. Elever som ikke fikk plass er satt på venteliste. Søkere som søker etter hovedinntaket settes nederst på ventelisten. Send en e-post til post@humanistskolen.no dersom det er aktuelt for deg å stå på ventelisten.

Barn født i 2008: Inntaket til 8. trinn høsten 2021 har ikke åpnet ennå. Søknadsskjema legges ut i januar 2021, med søknadsfrist 31. januar 2021. Du kan allerede nå melde din interesse om plass, slik at vi kan sende deg invitasjon til informasjonsmøter og påminnelse om å søke plass. Dette gjøres i skjemaet til venstre.


Hva koster en skoleplass?

Med en statlig støtte på kun 85 prosent av det de kommunale skolene får, ser skolen det som nødvendig å ta skolepenger for å kunne ta elevene med på flere turer og arrangementer. Skolen vil ta alle elevene med på skoletur både til Spania og USA i løpet av de tre årene de går hos oss, og dette er inkludert i skolepengene.

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2018/2019 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.