Søk plass

Inntak for barn født i 2005

Barn født i 2005 kan nå søke plass på 8. trinn høsten 2018. Søknadsfristen for hovedinntaket er 1. februar 2018 kl 1200. Alle søkere må benytte dette søknadsskjemaet.

Inntak for andre årskull

Barn født i 2002

Skolen er fulltegnet. Selv om en elev skulle slutte, vil det ikke bli tatt inn nye elever etter 1. oktober 2017.

Barn født i 2003, 2004, 2006 eller 2007

Vi tar ikke inn barn født i disse årene. Skolen har inntak kun hvert 3. år.

Barn født i 2008

Inntaket til 8. trinn høsten 2021 har ikke åpnet ennå. Søknadsskjema legges trolig ut i februar 2019.

Skolepenger

Med en statlig støtte på kun 85 prosent av det de kommunale skolene får, ser skolen det som nødvendig å ta skolepenger for å kunne ta elevene med på flere turer og arrangementer. Skolen vil ta alle elevene med på skoletur både til Spania og USA i løpet av de tre årene de går hos oss, og dette er inkludert i skolepengene.

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2018/2019 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.