Søk plass

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2007, 2009 eller 2010. (Les mer om hvorfor...)

Barn født i 2008: Fristen for å søke plass gikk ut 31. januar 2021, og det er nå ingen ledige plasser. Vi tar ikke inn nye elever etter 1. september 2022. Det er dermed ikke mulig å sette seg på venteliste.

Barn født i 2011: Se informasjon i feltet til høyre.

Hva koster en skoleplass?

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for 2008-kullet vil være kr 2500 per måned i 10 måneder per år*. Skolepengene dekker blant annet to studieturer til utlandet i løpet av de tre årene.

Elever i Oslo som bor mer enn 4,0 km fra skolen får gratis Ruter-reisekort av Oslo kommune. Øvrige elever forventes å kjøpe dette selv, og medbringe reisekortet på alle utflukter i skolens regi.

Ved aksept av skoleplassen betales et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr på kr 1500.

Søskenrabatt: Familier med flere barn ved skolen gis en rabatt i skolepengene på kr 750 per måned per barn.

Friplass: Familier med så lav inntekt at de ellers ikke ville hatt mulighet til å sende sitt barn til oss, kan ved inntaket søke gratis skoleplass (friplass). Disse søkerne deltar i utgangspunktet på lik linje med andre i loddtrekningen ved inntaket, men etter at to friplasser har blitt tildelt så strykes resten av friplassøkere fra søkerlisten. En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass. Friplass tildeles for alle tre skoleårene**.


* Ved betaling på annen måte enn AvtaleGiro (automatisk trekk fra konto) vil skolepengene være kr 250 høyere per måned.
Ved ønske om at skolen kjøper Ruter-billett for eleven på utflukter, vil skolepengene være kr 500 høyere per måned.
Skolepengene vil holdes konstant gjennom elevenes treårige skolegang. Det tas likevel forbehold om at skolepengene kan økes dersom tildelt statsstøtte reduseres eller andre tungtveiende forhold gjør det nødvendig.
** Elever med friplass må betale administrasjonsgebyret på kr 1500, samt kr 500 per måned dersom eleven ikke har et gyldig Ruter-reisekort (for sone 1) som medbringes på alle skoleturer.

Barn født i 2011?

Innsøking skjer i perioden 1.-31. oktober 2023 på digitalt søknadsskjema her på skolens nettsted. Ved inntak til skolen prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, jf skolens inntaksreglement.

Om du ønsker å motta en påminnelse om søknadsfrister o.l. før inntaket, så anbefaler vi at du registrerer din interesse her.