Søk plass

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2007, 2009 eller 2010. (Les mer om hvorfor...)

Barn født i 2008: Fristen for å søke plass gikk ut 31. januar 2021, og det er nå ingen ledige plasser. Vi tar ikke inn nye elever etter 1. september 2022. Det er dermed ikke mulig å sette seg på venteliste.

Barn født i 2011: Se informasjon i feltet til høyre.

Barn født i 2011?

Innsøking skjer i perioden 1.-31. oktober 2023 på digitalt søknadsskjema her på skolens nettsted. Det er gratis å søke plass. Ved inntak til skolen prioriteres barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening, jf skolens inntaksreglement.

Om du ønsker å motta en påminnelse om søknadsfrister o.l. før inntaket, så anbefaler vi at du registrerer din interesse her.

Hva koster en skoleplass?

Studieavgiften for 2011-kullet vil være kr 27.000 per skoleår. Prisen forutsetter at de månedlige betalingsfristene overholdes. Skoleturene til utlandet er inkludert i prisen.

Elever i Oslo som bor mer enn 4,0 km fra skolen får gratis Ruter-reisekort av Oslo kommune. Øvrige elever forventes å kjøpe dette selv, og medbringe reisekortet på alle utflukter i skolens regi. Ved ønske om at skolen kjøper Ruter-billett for eleven på utflukter, vil det faktureres et billettgebyr på kr 600 per måned.

Ved aksept av skoleplassen betales et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr på kr 1500.

Skolepengene vil holdes konstant gjennom elevenes treårige skolegang. Det tas likevel forbehold om at skolepengene kan økes dersom tildelt statsstøtte reduseres eller andre tungtveiende forhold gjør det nødvendig. Beløpet kan reguleres i tråd med endringer i konsumprisindeksen.

Søskenrabatt: Familier med flere barn ved skolen gis en rabatt på kr 8000 per år per barn.

Friplass: Familier med så lav inntekt at de ellers ikke ville hatt mulighet til å sende sitt barn til oss, kan ved det supplerende inntaket søke gratis skoleplass (friplass). En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass, og friplassøkere kan ikke tidligere ha søkt vanlig plass ved hovedinntaket. Friplass tildeles for alle tre skoleårene. Elever med friplass må på lik linje med øvrige elever betale det ikke-refunderbare administrasjonsgebyret og kjøpe Ruter-reisekort for sone 1.