Søk plass

Velkommen til informasjonsmøte lørdag 24. oktober 2020

Humanistskolen arrangerer informasjonsmøte lørdag 24. oktober 2020 for foresatte og barn (2008-kullet). Av plass- og smittevernhensyn er det kun foresatte og barnet selv som kan delta, ikke yngre søsken eller andre.

Møtet vil ha en varighet på én time, og av hensyn til smittevern vil møtet gjennomføres i mindre grupper flere ganger i løpet av dagen. Det vil ikke være mulighet for drop-in. Påmelding gjøres her: <https://forms.gle/iDNaA7JvSi7oYYGr7>. Etter å ha fylt ut skjemaet, vil dere i løpet av en ukes tid motta en e-post fra oss med tildelt tidspunkt.

Dersom datoen ikke passer for dere, ber vi dere om å krysse av i skjemaet for at dere ønsker at det arrangeres et møte en annen dag. Vil vi da se på muligheten for å få til dette.

Vi vil også sende ut en informasjonsvideo i forkant av møtet, og ber dere om å se på denne før dere kommer. Videoen er under produksjon, og vi sender den ut til alle påmeldte så snart den er klar.

Vi gleder oss til å møte dere lørdag 24. oktober!

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2006 eller 2007.

Barn født i 2005: Skolen er full, og vi har venteliste for å komme inn. Dersom du ønsker å settes på ventelisten, vennligst fyll ut "Søknadsskjema for 2005-kullet".

Barn født i 2008: Inntaket til 8. trinn høsten 2021 har ikke åpnet ennå. Søknadsskjema legges ut i januar 2021, med søknadsfrist 31. januar 2021. Du kan allerede nå melde din interesse om plass, slik at vi kan sende deg invitasjon til informasjonsmøter og påminnelse om å søke plass. Dette gjøres i skjemaet til høyre. Les også inntaksreglementet.


Hva koster en skoleplass?

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for 2008-kullet vil være kr 2500 per måned i 10 måneder per år*. Skolepengene dekker blant annet to studieturer til utlandet i løpet av de tre årene.

Elever i Oslo som bor mer enn 4,0 km fra skolen får gratis Ruter-reisekort av Oslo kommune. Øvrige elever forventes å kjøpe dette selv, og medbringe reisekortet på alle utflukter i skolens regi.

Ved aksept av skoleplassen betales et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr på kr 1500.

Søskenrabatt: Familier med flere barn ved skolen gis en rabatt i skolepengene på kr 750 per måned per barn.

Friplass: Familier med så lav inntekt at de ellers ikke ville hatt mulighet til å sende sitt barn til oss, kan ved inntaket søke gratis skoleplass (friplass). Disse søkerne deltar i utgangspunktet på lik linje med andre i loddtrekningen ved inntaket, men etter at to friplasser har blitt tildelt så strykes resten av friplassøkere fra søkerlisten. En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass. Friplass tildeles for alle tre skoleårene**.


* Ved betaling på annen måte enn AvtaleGiro (automatisk trekk fra konto) vil skolepengene være kr 250 høyere per måned.
Ved ønske om at skolen kjøper Ruter-billett for eleven på utflukter, vil skolepengene være kr 500 høyere per måned.
Skolepengene vil holdes konstant gjennom elevenes treårige skolegang. Det tas likevel forbehold om at skolepengene kan økes dersom tildelt statsstøtte reduseres eller andre tungtveiende forhold gjør det nødvendig.
** Elever med friplass må betale administrasjonsgebyret på kr 1500, samt kr 500 per måned dersom eleven ikke har et gyldig Ruter-reisekort (for sone 1) som medbringes på alle skoleturer.