Søk plass

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2003, 2004, 2006 eller 2007.

Barn født i 2005: Skolen er full, og vi har venteliste for å komme inn. Dersom du ønsker å settes på ventelisten, vennligst fyll ut "Søknadsskjema for 2005-kullet".

Barn født i 2008: Inntaket til 8. trinn høsten 2021 har ikke åpnet ennå. Søknadsskjema legges ut i januar 2021, med søknadsfrist 31. januar 2021. Du kan allerede nå melde din interesse om plass, slik at vi kan sende deg invitasjon til informasjonsmøter og påminnelse om å søke plass. Dette gjøres i skjemaet til høyre. Les også inntaksreglementet.


Hva koster en skoleplass?

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2019/2020 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.