Søk plass

Hvem kan søke plass?

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2009, 2010 eller 2012. (Les mer om hvorfor...)

Barn født i 2008:
Fristen for å søke plass gikk ut 31. januar 2021, og det er nå ingen ledige plasser. Vi tar ikke inn nye elever etter 1. september 2022. Det er dermed ikke mulig å sette seg på venteliste.

Barn født i 2011:
Se informasjon i feltet til høyre.

Barn født i 2011?

Søknadsfristen er nå ute. Vi hadde totalt 132 søkere til de 66 plassene.  I skolens inntaksreglement, punkt 8, står det:

Dersom det åpner seg en ledig plass før 1. oktober på 8. trinn, eller dersom skolens elevtall senere kommer under 60 elever, tildeles den ledige plassen ved loddtrekning blant søkerne på ventelisten. Loddtrekningen gjennomføres slik at det ved skolen som helhet opprettholdes et likt antall elever av hvert juridiske kjønn.

For å sette barnet ditt på venteliste, fyller du ut dette skjemaet.


Hva koster en skoleplass?

Stortinget har bestemt at pengene ikke skal følge eleven fullt ut når man velger en privatskole fremfor en kommunal skole. Staten dekker kun 85 prosent av det en kommunal skoleplass koster, og foreldrene må derfor betale en egenandel (inntil 15 prosent).

Studieavgiften utgjør kr 2950 per måned i perioden august til mai, med rabattert sats (kr 1700) i desember og mai (rabatten gis hvis alle betalingsfrister overholdes). Juni og juli er betalingsfrie måneder. Total studieavgift per skoleår utgjør da kr 27.000. Skoleturene til utlandet er inkludert i prisen. Begge foreldre (med del i foreldreansvaret) er solidarisk ansvarlige for innbetaling av skolepenger.

Elever i Oslo som bor mer enn 4,0 km fra skolen får gratis Ruter-reisekort av Oslo kommune. Øvrige elever forventes å kjøpe dette selv, og medbringe reisekortet på alle utflukter i skolens regi. Ved ønske om at skolen kjøper Ruter-billett for eleven på utflukter, vil det faktureres et billettgebyr på kr 600 per måned.

Ved aksept av skoleplassen betales et ikke-refunderbart administrasjonsgebyr på kr 1500.

Skolepengene vil holdes konstant gjennom elevens treårige skolegang. Det tas likevel forbehold om at skolepengene kan økes dersom tildelt statsstøtte reduseres eller andre tungtveiende forhold gjør det nødvendig. Beløpet kan reguleres i tråd med endringer i konsumprisindeksen.

Søskenrabatt: Familier med flere barn ved skolen gis en rabatt på kr 8000 per skoleår per barn.

Friplass: Familier med så lav inntekt at de ellers ikke ville hatt mulighet til å sende sitt barn til oss, kan ved det supplerende inntaket søke gratis skoleplass (friplass). En søker kan ikke søke både vanlig skoleplass og friplass, og friplassøkere kan ikke tidligere ha søkt vanlig plass ved hovedinntaket. Friplass tildeles for alle tre skoleårene. Elever med friplass må på lik linje med øvrige elever betale det ikke-refunderbare administrasjonsgebyret og kjøpe Ruter-reisekort for sone 1.