Humanistskolen - en unik ungdomsskole

En unik skole: fleksitid, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt skoletur til Spania og USA


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 60 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, frukt og skolelunsj

Hva er Humanistskolen?


Vi har skapt en skole hvor elevene kan være aktive og nysgjerrige medskapere som lærer seg selv og verden å kjenne. For få til dette har vi forkastet gamle sannheter og tenkt helt nytt på hvordan skoledagene og innholdet i disse kan organiseres. Vi har en skole uten lærebøker og uten tidstyver. Vi bruker hele lokalsamfunnet som læringsarena og utnytter det store mulighetsrommet som skolene har. Hos oss kommer elevene når det passer for dem, de lærer det de vil lære når de ønsker, sammen med andre eller alene, og de møter annerledestenkende og får nye opplevelser og utfordringer.

Humanistskolen er en sekulær, humanistisk friskole. Målet for skolen er at elevene skal lære å tenke og forstå verden slik at de kan bli aktive og gode medborgere i samfunnet. Skolen ligger på Ullevaal Stadion.

En unik skole - Tett oppfølging - Læring gjennom opplevelser - Læring i møte med andre - Elevene lærer å tenke - Trygt og godt

Glimt fra skolehverdagen

Hver dag har vi økter med samarbeidslæring.

Lokalsamfunnet brukes som lærebok vi er på tur hver uke.

Vaffelsteking hver torsdag.

På 9. trinn tar vi elevene med til Spania.

Skolelunsj på onsdager.


Hver høst har vi danseprosjekt med studenter fra Norges dansehøyskole.

Klasserom uten pulter.

Hvert år markerer vi vintersolverv med utdeling av gratis gløgg og pepperkaker i Oslo sentrum.

Elevene får tett faglig oppfølging på læringsverkstedet.