Humanistskolen - en unik ungdomsskole

En unik skole: fleksibel timeplan, læringsverksted, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, fleksitid

Tett oppfølging: ukentlige mentorsamtaler, grundig faglig veiledning, fokus på innsats, entusiastiske faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: engasjerende gjester og inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet

Vi krever mye: hardt arbeid, gode forkunnskaper, fleksibilitet, robusthet, frihet og ansvar, interesse for filosofi, vitenskap og samfunn

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: varme og hyggelige lærere, kun 66 elever, sosiale aktiviteter, trivelige lokaler og gratis frukt

Informasjonsfilm

I informasjonsfilmen får du innblikk i hvordan det er å være elev på Humanistskolen, hvordan vi organiserer skoledagen og hva vi tenker om læring.

Spilletid: ca 10 minutter.

Glimt fra skolehverdagen

Hver dag har vi økter med samarbeidslæring.

Gøy med spill-treningssykler i langfri.

Sosiale aktiviteter.

På 9. trinn tar vi elevene med til Spania.

Robotprogrammering.

Stolte elever i Oslo Pride.

Lokalsamfunnet brukes som lærebok vi er på utflukt hver uke. 

Klasserom uten pulter.

Elevene får tett faglig oppfølging på læringsverkstedet.

Norges smarteste 10. klassinger i Klassequizen i 2021.

I valgfaget kritisk tenkning spiller elevene sjakk og Risk, og deltar aktivt i filosofiske samtaler.