Humanistskolen - en unik ungdomsskole

En unik skole:
fleksibel timeplan, læringsverksted, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, fleksitid

Tett oppfølging:
ukentlige mentorsamtaler, grundig faglig veiledning, fokus på innsats, entusiastiske faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser:
engasjerende gjester og inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet

Vi krever mye:
hardt arbeid, gode forkunnskaper, fleksibilitet, robusthet, frihet og ansvar, interesse for filosofi, vitenskap og samfunn

Elevene lærer å tenke:
filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt:
varme og hyggelige lærere, kun 66 elever, sosiale aktiviteter, trivelige lokaler og gratis frukt

Norges beste ungdomsskole

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen ved alle landets skoler. Ved vår siste deltakelse ble Humanistskolen landets beste ungdomsskole, med hele 22 førsteplasser. Humanistskolen utmerket seg med Norges beste resultat i følgende fire kategorier:


Tallene gjelder Elevundersøkelsen 2023, som er sist gang Humanistskolen hadde elever på 10. trinn. Skoler med minst 40 respondenter på 10. trinn er inkludert i tallene (535 skoler), hvilket utgjør 83 prosent av respondentene.
Bilde av gullmedalje med påskriften "Norges beste"

Informasjonsfilm

I informasjonsfilmen får du innblikk i hvordan det er å være elev på Humanistskolen, hvordan vi organiserer skoledagen og hva vi tenker om læring.

Spilletid: ca 10 minutter.

Glimt fra skolehverdagen

Bilde av elever som samarbeider

Hver dag har vi økter med samarbeidslæring.

Bilde av elever som steker vafler

Sosiale aktiviteter.

Bilde av elever som besøker Alhambra i Granada

På 9. trinn tar vi elevene med til Spania.

Bilde av elever som programmerer en robot

Robotprogrammering.

Bilde av elever som deltar i Pride-paraden

Stolte elever i Oslo Pride.

Bilde av elever på utflukt

Lokalsamfunnet brukes som lærebok vi er på utflukt hver uke. 

Bilde av elever som sitter i ring på gulvet

Klasserom uten pulter.

Bilde av lærer som hjelper elever

Elevene får tett faglig oppfølging på læringsverkstedet.

Bilde av Humanistskolens elever i samme øyeblikk som de får vite at de har vunnet Klassequizen

Norges smarteste 10. klassinger i Klassequizen i 2021.

Bilde av elever som spiller sjakk

I valgfaget kritisk tenkning spiller elevene sjakk og Risk, og deltar aktivt i filosofiske samtaler.