Humanistskolen - en unik ungdomsskole

En unik skole: rullerende klasser, fleksibel oppmøtetid, uensartede klasserom, digitale notatbøker, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt skoletur til Spania og USA


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 60 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, skolebesteforeldre, frukt og skolelunsj

Hva er Humanistskolen?


Vi har skapt en skole hvor elevene kan være aktive og nysgjerrige medskapere som lærer seg selv og verden å kjenne. For få til dette har vi forkastet gamle sannheter og tenkt helt nytt på hvordan skoledagene og innholdet i disse kan organiseres. Vi har en skole uten lærebøker og uten tidstyver. Vi bruker hele lokalsamfunnet som læringsarena og utnytter det store mulighetsrommet som skolene har. Hos oss kommer elevene når det passer for dem, de lærer det de vil lære når de ønsker, sammen med andre eller alene, og de møter annerledestenkende og får nye opplevelser og utfordringer.

Humanistskolen er en sekulær, humanistisk friskole. Målet for skolen er at elevene skal lære å tenke og forstå verden slik at de kan bli aktive og gode medborgere i samfunnet. Skolen ligger på Ullevaal Stadion.

En unik skole - Tett oppfølging - Læring gjennom opplevelser - Læring i møte med andre - Elevene lærer å tenke - Trygt og godt

Eldre nyheter

Siste skoledag før jul besøkte vi Nasjonalgalleriet. ― 21. desember.

Vi startet dagen med Kappløpet mot Sydpolen, hvor elevene fikk høre Oslo symfoniorkester framføre symfonien om Antarktis mens bilder og notater fra Scott og Amundsens ekspedisjon ble lagt ut. ― 7. desember

Besøk hos NRK Nyhetsredaksjonen. ― 5. desember

Bård Dyrdal, politimann og leder av LEAP Scandinavia, besøkte oss for å fortelle elevene om rus og rusmidler. Hvem bruker rusmidler i Norge og hvorfor gjør de det? Interessante problemstillinger og svar. ― 27. november


Vi markerte vintersolverv med utdeling av gratis gløgg og pepperkaker til forbipasserende ved Nationaltheatret. ― 21. desember

Etter lunsj hadde vi besøk av Caroline Omberg som har snakket om forskjeller på porno og sex. Relevant og viktig for alle. ― 7. desember

Elevene lærte å programmere micro:Bits på Teknisk museum. ― 30. november

Elevene var på NHOs Besøkssenter. De spilte rollespill hvor de hjalp bedrifter i småbyen Yppestad, og etterpå deltok de på Europatimen. ― 13. november

Høstens danseprosjekt med Norges dansehøyskole var en stor suksess!