Søknadsskjema for 2005-kullet

Hvordan søke plass?

Barn født i 2005 kan settes på venteliste ved å fylle ut søknadsskjemaet til høyre. Merk at skolen i øyeblikket er full, og at vi har mange søkere på ventelisten.

Les også skolens inntaksreglement.

Vi tilbyr ikke undervisning til barn født i 2003, 2004, 2006 eller 2007.


Hva koster en skoleplass?

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2019/2020 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.