Profil

Humanistskolen er en sekulær, humanistisk friskole. Målet for skolen er at elevene skal lære å tenke og forstå verden slik at de kan bli aktive og gode medborgere i samfunnet.

Vi har skapt en skole hvor elevene kan være aktive og nysgjerrige medskapere som lærer seg selv og verden å kjenne. For å kunne få til dette, har vi forkastet gamle sannheter og tenkt helt nytt på hvordan skoledagene og innholdet i disse organiseres. Vi har en skole uten lærebøker og uten tidstyver. Vi bruker hele lokalsamfunnet som læringsarena og utnytter det store mulighetsrommet som skolene har. Hos oss kommer elevene når det passer for dem, de lærer det de vil lære når de ønsker, sammen med andre eller alene og de møter annerledestenkende og får nye opplevelser og utfordringer.

Klikk på ikonene for å lese mer:

En unik skole: fleksibel timeplan, læringsverksted, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, fleksitid

Tett oppfølging: ukentlige mentorsamtaler, grundig faglig veiledning, fokus på innsats, entusiastiske faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: engasjerende gjester og inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet

Vi krever mye: hardt arbeid, gode forkunnskaper, fleksibilitet, robusthet, frihet og ansvar, interesse for filosofi, vitenskap og samfunn

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: varme og hyggelige lærere, kun 66 elever, trivelige lokaler, gratis frukt