Profil

Humanistskolen er en sekulær, humanistisk friskole. Målet for skolen er at elevene skal lære å tenke og forstå verden slik at de kan bli aktive og gode medborgere i samfunnet.

Vi har skapt en skole hvor elevene kan være aktive og nysgjerrige medskapere som lærer seg selv og verden å kjenne. For å kunne få til dette, har vi forkastet gamle sannheter og tenkt helt nytt på hvordan skoledagene og innholdet i disse organiseres. Vi har en skole uten lærebøker og uten tidstyver. Vi bruker hele lokalsamfunnet som læringsarena og utnytter det store mulighetsrommet som skolene har. Hos oss kommer elevene når det passer for dem, de lærer det de vil lære når de ønsker, sammen med andre eller alene og de møter annerledestenkende og får nye opplevelser og utfordringer.

Klikk på ikonene for å lese mer:

En unik skole: fleksitid, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 60 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, frukt og skolelunsj