Om oss

En unik skole: fleksitid, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt skoletur til Spania og USA


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 60 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, frukt og skolelunsj

Humanistskolen ligger flott plassert på Ullevaal Stadion, med tribunen som en del av elevenes uteområde. Inngangen til skolen er gjennom trappetårn A.

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion stasjon). og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3.

Humanistskolen er Norges første livssynsskole tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn. Skolen eies av Nina Fjeldheim, Thomas M. Johanson og Ole Martin Moen.

Kontakt oss

E-post: post@humanistskolen.no

Postadresse: Humanistskolen, Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Telefon: 400 88 055

Organisasjonsnummer: 995 262 487


Skolens ledelse

Nina Fjeldheim, rektor: nina@humanistskolen.no

Thomas M. Johanson, daglig leder: thomas@humanistskolen.no

Nina Fjeldheim er rektor ved Humanistskolen. Hun er utdannet lektor og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Hun har arbeidet i barnevernet og som seniorrådgiver i Statped. Nina sitter i Pressens faglige utvalg. Les CV.

Thomas M. Johanson er daglig leder ved Humanistskolen. Han er utdannet adjunkt og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Thomas var en av ”superlærerne” i NRK-dokumentarserien Klasse 10 B, og har vært redaktør for samfunnsfag i TV2 Skole. Les CV.

Øvrige ansatte

Elisabeth Lund Reppe er mentor for 20 elever og underviser i norsk, engelsk, filosofi og mat & helse. Hun er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Anette Skoglund er mentor for 20 elever og underviser i spansk, samfunnsfag, kunst & håndverk og mat & helse. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Nina Martinussen er mentor for 20 elever og underviser i matematikk, naturfag og kroppsøving. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Bent Johan Mosfjell er faglærer i samfunnsfag, naturfag og matematikk. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Les CV.

Hege Torp Bugge er faglærer i norsk, filosofi, spansk og musikk. Hun er utdannet lærer fra Universitetet Nord og Universitetet i Oslo. Les CV.

Kaspar Fort Henmo underviser elever med spesialpedagogisk behov. Han er utdannet lærer fra OsloMet. Les CV.

Heidi Bunde er helsesykepleier ved Humanistskolen. Hun kan kontaktes på e-post heidi.persson.bunde@bna.oslo.kommune.no eller mobil 948 35 552.