Om oss

En unik skole: fleksibel timeplan, læringsverksted, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, fleksitid

Tett oppfølging: ukentlige mentorsamtaler, grundig faglig veiledning, fokus på innsats, entusiastiske faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: engasjerende gjester og inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet

Vi krever mye: hardt arbeid, gode forkunnskaper, fleksibilitet, robusthet, frihet og ansvar, interesse for filosofi, vitenskap og samfunn

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: varme og hyggelige lærere, kun 66 elever, sosiale aktiviteter, trivelige lokaler og gratis frukt

Humanistskolen er Norges første livssynsskole tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn.

Skolen ligger flott plassert på Ullevaal Stadion, med tribunen som en del av elevenes uteområde. Inngangen til skolen er gjennom trappetårn A.

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion stasjon). og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3.

Besøkende med bil kan enkelt finne plass i parkeringshuset på Ullevaal Stadion.

Kontakt oss

E-post: post@humanistskolen.no

Postadresse: Humanistskolen, Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Telefon: 400 88 055

Organisasjonsnummer: 995 262 487


Skolens ledelse

Nina Fjeldheim, rektor: nina@humanistskolen.no

Thomas M. Johanson, daglig leder: thomas@humanistskolen.no

Nina Fjeldheim er rektor ved Humanistskolen. Hun er utdannet lektor og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Hun har arbeidet i barnevernet og som seniorrådgiver i Statped. Nina er et av allmennhetens medlemmer i Pressens Faglige Utvalg og sitter i sentralstyret i Human-Etisk Forbund. Les CV.

Thomas M. Johanson er daglig leder ved Humanistskolen. Han er utdannet adjunkt og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Thomas var en av ”superlærerne” i NRK-dokumentarserien Klasse 10 B, og har vært redaktør for samfunnsfag i TV2 Skole. Les CV.

Øvrige ansatte

Elisabeth Lund Reppe er mentor for en elevgruppe og underviser i norsk, engelsk, filosofi og mat & helse. Hun er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Anette Skoglund Kvarekvål er mentor for en elevgruppe og underviser i norsk, kunst & håndverk og mat & helse. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Hege Torp Bugge er mentor for en elevgruppe og underviser i filosofi, kunst & håndverk og musikk. Hun er utdannet lærer fra Universitetet Nord og Universitetet i Oslo. Les CV.

Kaspar Fort Henmo er mentor for en elevgruppe og underviser i matematikk og samfunnsfag, og har i tillegg et overordnet ansvar for elever med spesialpedagogiske behov. Han er utdannet lærer fra OsloMet. Les CV.

Kenneth Lydersen er mentor for en elevgruppe og underviser i norsk og samfunnsfag. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Les CV

Bent Johan Mosfjell er faglærer i samfunnsfag, naturfag og matematikk. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Les CV.

Sofia Spandow er faglærer i spansk. Hun er under utdanning som lektor ved OsloMet. Les CV.

Kaia Lierstuen er faglærer i kroppsøving.

Alexander Fjermeros er faglærer i matematikk, naturfag, filosofi og kroppsøving. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Agder.

Lene Johansen er faglærer i norsk, engelsk og kunst & håndverk. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Missouri.