Om oss

En unik skole: fleksitid, rullerende klasser, uensartede klasserom, ingen lærebøker, ingen fast timeplan og ingen vikarer

Tett oppfølging: hyppige veiledningsamtaler, fokus på innsats, og faglærere som følger opp

Læring gjennom opplevelser: inspirerende utflukter hver uke, samt to skoleturer til utlandet


Læring i møte med andre: spennende gjester hver måned som engasjerer og utfordrer

Elevene lærer å tenke: filosofiske samtaler, kritisk tenkning i alle fag og filosofi på timeplanen

Trygt og godt: hyggelige lærere, kun 66 elever, trivelige lokaler, vaffelsteking, frukt og skolelunsj

Humanistskolen er Norges første livssynsskole tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn.

Skolen ligger flott plassert på Ullevaal Stadion, med tribunen som en del av elevenes uteområde. Inngangen til skolen er gjennom trappetårn A.

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion stasjon). og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3.

Besøkende med bil kan enkelt finne plass i parkeringshuset på Ullevaal Stadion.

Kontakt oss

E-post: post@humanistskolen.no

Postadresse: Humanistskolen, Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Telefon: 400 88 055

Organisasjonsnummer: 995 262 487


Skolens ledelse

Nina Fjeldheim, rektor: nina@humanistskolen.no

Thomas M. Johanson, daglig leder: thomas@humanistskolen.no

Nina Fjeldheim er rektor ved Humanistskolen. Hun er utdannet lektor og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Hun har arbeidet i barnevernet og som seniorrådgiver i Statped. Nina er et av allmennhetens medlemmer i Pressens Faglige Utvalg og sitter i sentralstyret i Human-Etisk Forbund. Les CV.

Thomas M. Johanson er daglig leder ved Humanistskolen. Han er utdannet adjunkt og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Thomas var en av ”superlærerne” i NRK-dokumentarserien Klasse 10 B, og har vært redaktør for samfunnsfag i TV2 Skole. Les CV.

Øvrige ansatte

Elisabeth Lund Reppe er mentor for 15 elever og underviser i norsk, engelsk, filosofi og mat & helse. Hun er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Anette Skoglund er mentor for 15 elever og underviser i norsk, kunst & håndverk og mat & helse. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Hege Torp Bugge er mentor for 15 elever og underviser i filosofi, kroppsøving, kunst & håndverk og musikk. Hun er utdannet lærer fra Universitetet Nord og Universitetet i Oslo. Les CV.

Nina Martinussen er mentor for 10 elever og underviser i matematikk, naturfag, kroppsøving og utdanningsvalg. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Kenneth Lydersen er mentor for 11 elever og underviser i samfunnsfag, norsk og engelsk. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Les CV.

Bent Johan Mosfjell er faglærer i samfunnsfag, naturfag og matematikk. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Les CV.

Kaspar Fort Henmo er faglærer i matematikk, filosofi og samfunnsfag, og har i tillegg et overordnet ansvar for elever med spesialpedagogiske behov. Han er utdannet lærer fra OsloMet. Les CV.

Sofia Spandow er faglærer i spansk. Hun er under utdanning som lærer ved OsloMet. Les CV.

Mona Morken Rui er helsesykepleier ved Humanistskolen. Hun kan kontaktes på e-post mona.kristin.morken@bna.oslo.kommune.no eller mobil 916 30 412.