Om oss

Humanistskolen ligger flott plassert på Ullevaal Stadion, med tribunen som en del av elevenes uteområde. Inngangen til skolen er gjennom trappetårn A.

Skolen ligger 200 meter fra stoppestedet til t-banens linjer 4 og 5 (Ullevål stadion stasjon). og 150 meter fra nærmeste bussholdeplass langs Ring 3.

Humanistskolen er Norges første livssynsskole tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn. Skolen eies av Nina Fjeldheim, Thomas M. Johanson og Ole Martin Moen.

Kontakt oss

E-post: post@humanistskolen.no

Postadresse: Humanistskolen, Sognsveien 75 A, 0855 Oslo

Telefon: 400 88 055

Organisasjonsnummer: 995 262 487


Skolens ledelse

Nina Fjeldheim, rektor: nina@humanistskolen.no

Thomas M. Johanson, daglig leder: thomas@humanistskolen.no

Nina Fjeldheim er rektor ved Humanistskolen. Hun er utdannet lektor og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Hun har arbeidet i barnevernet og som seniorrådgiver i Statped. Nina sitter i Pressens faglige utvalg, samt i rådet for Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. Les CV.

Thomas M. Johanson er daglig leder ved Humanistskolen. Han er utdannet adjunkt og skoleleder, og har mange års erfaring fra offentlig skole. Thomas var en av ”superlærerne” i NRK-dokumentarserien Klasse 10 B, og har vært redaktør for samfunnsfag i TV2 Skole. Les CV.

Øvrige ansatte

Bent Johan Mosfjell er mentor for 20 elever og underviser i samfunnsfag, naturfag og matematikk. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo. Bent Johan arbeidet ved Stasjonsfjellet skole før han kom til Humanistskolen. Les CV.

Elisabeth Lund Reppe er mentor for 20 elever og underviser i norsk, engelsk og mat & helse. Hun er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Elisabeth arbeidet ved Kjelsås skole før hun kom til Humanistskolen. Les CV.

Anette Skoglund er mentor for 20 elever og sosiallærer for alle elevene. Hun underviser i spansk, norsk og kunst & håndverk. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus, har tidligere bodd i Latin-Amerika og Afrika. Les CV.

Nina Martinussen er utdanningsrådgiver for alle elevene. Hun underviser i kroppsøving og matematikk, og er ansvarlig for spesialpedagogikk. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Les CV.

Paul Llewellyn er faglærer i spansk, samfunnsfag og engelsk skoleåret 2017/2018, og arbeider også ved Oslo Private Gymnas. Han er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo.

Jon Olsen er skoleassistent på læringsverkstedet. Han har også ansvar for skolelunsj og datamaskiner.

Wenche Andresen er helsesøster ved Humanistskolen. Hun er på skolen hver mandag, og arbeider ellers som helsesøster ved Engebråten skole. Hun kan kontaktes på e-post wenche.andresen@bna.oslo.kommune.no og på mobil 971 93 341.

Ole Martin Moen, PhD, er styreleder ved Humanistskolen. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har tatt deler av utdanningen ved Oxford og Berkeley. Han er nå forsker i filosofi ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsprosjektet «What should not be bought and sold?».