Spørsmål & svar


Hva gjør Humanistskolen spesiell?

Humanistskolen er en grendeskole midt i Oslo. Vi satser på tett oppfølging, slik at hver elev får hjelp og utfordringer, samt varme og omsorg når det trengs. Skoledagen er variert, med læringsverksted om morgenen og på ettermiddagen, og mer tradisjonell fellesundervisning midt på dagen. Vi er opptatt av å utvikle elevens selvstendighet og evne til kritisk tenkning, og filosofi og dannelse er egne fag på timeplanen. Hver uke har vi enten besøk av spennende mennesker som forteller elevene om verden utenfor klasserommet, eller vi tar elevene med ut i verden slik at de kan få spennende kulturelle opplevelser. På mandager serverer vi skolelunsj.


Bør mitt barn gå på Humanistskolen?

Alle barn er forskjellige. Barn som liker å lære, men som trenger litt ekstra oppfølging fra læreren for å bli motivert eller utfordret, vil blomstre hos oss. Fordi vi satser på tett oppfølging har vi tid til å sette oss ned sammen med barnet ditt. Noen har behov for utfordrende nøtter å tygge på, mens andre trenger litt ekstra hjelp for å komme videre. Uansett utgangspunkt trenger barnet ditt dyktige lærere som motiverer til full innsats hver dag.

Tid til oppfølging handler ikke bare om læring, men også om omsorg. Mange barn trenger å vite at de blir sett og tatt på alvor av voksne, og vi setter vår stolthet i å være der for dem. På Humanistskolen har hver elev veiledningssamtaler med sin mentor flere ganger i måneden, hvor både fag og trivsel er tema. Humanistskolen er en trygg skole.

Noen barn lærer best ved praktisk arbeid i grupper, mens andre liker å sitte alene og finne ut av ting. Vi gir rom for begge deler, ved at skoledagen innledes og avsluttes med et læringsverksted tilpasset ulike behov.  Midt på dagen har vi tradisjonell klasseromsundervisning som er felles for alle.

Vi setter vår stolthet i å gi alle elevene meningsfulle læringsmål som krever at de strekker seg litt, og fokuserer på å gi elevene oppgaver som de kan mestre på sitt nivå.


Hvor mye koster det å gå på Humanistskolen?

Humanistskolen er offentlig finansiert og tar ikke ut profitt. For 2002-kullet er skolen gratis.

Med en statlig støtte på kun 85 prosent av det de kommunale skolene får, ser skolen det som nødvendig å ta skolepenger for å kunne ta elevene med på flere turer og arrangementer. Skolen ønsker å ta elevene med på leirskole i Norge, samt minst to skoleturer til utlandet i løpet av de tre årene de går hos oss.

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2018/2019 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.


Hvor ligger Humanistskolen?

Skolen har lokaler på Ullevål, kun 200 meter fra t-banestoppet Ullevål station stasjon (linje 3, 4 og 6).


Er Humanistskolen offentlig godkjent?

Ja, skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.


Når er neste inntak?

Vi har inntak hvert 3. år, og neste årskull som kan søke plass på Humanistskolen er barn som er født i 2005 (for inntak høsten 2018).


Stiller barnet mitt like sterkt ved inntak til videregående skole?

Ja, kravene er de samme for alle elever, uavhengig av om de har gått i kommunal skole eller på privatskole. Humanistskolen følger offentlig godkjente læreplaner og har samme eksamensordning som de kommunale skolene. Elevene får vanlig vitnemål som legges til grunn ved innsøking til videregående skole, og elevene konkurrerer om plassene på lik linje med alle andre.

Hva gjelder å lykkes i videregående skole, så mener vi at våre elever stiller sterkere, fordi vi i større grad enn de kommunale skolene fokuserer på kritisk tenkning, en ferdighet det settes høye krav til i videregående opplæring.


Er Humanistskolen åpen for alle?

Ja, det er ingen opptakskrav, og det spiller heller ingen rolle om man er bosatt i eller utenfor Oslo.


Hvordan søker man plass på Humanistskolen?

Søknad om plass kan gjøres elektronisk her på skolens nettsted (søknadsskjema). Skolen har plass til 60 elever, og det er nå venteliste for å komme inn. Fortvil ikke – vi foretar trekning fra ventelisten hvis en plass blir ledig, så det er lurt å søke så snart som mulig! Se søknadsskjema og inntaksreglement.


Hvordan kommer man seg til skolen?

Humanistskolen ligger på Ullevål, kun 200 meter fra t-banestoppet Ullevål stadion stasjon (linje 3, 4 og 6) og bussholdeplass (buss 22, 23, 24, 25, m.fl.).  Elever som bor i Oslo og Bærum får gratis skoleskyss med Ruter dersom de bor mer enn 4,0 km fra skolen.  Elever fra andre kommuner får gratis skoleskyss innenfor sin egen kommune, og må betale for den videre reisen selv.


Stemmer det at dere serverer gratis skolelunsj på mandager?

Ja, hver mandag samles elevene til en felles skolelunsj med brød, pålegg, frukt og yoghurt. Å spise sammen styrker de sosiale båndene, og dessuten er det en hyggelig måte å starte uken på!


Hvem står bak Humanistskolen?

Humanistskolen er et non-profittforetak som eies av tre humanister med stor entusiasme for læring, filosofi og dannelse. Les mer om oss her.

Bookmark and Share