Spennende besøk

 

  • På Humanistskolen pirrer vi elevenes nysgjerrighet ved hver uke å ha besøk av spennende mennesker
  • Elevene våre besøker hver uke selvvalgte og interessante steder og begivenheter i lokalsamfunnet

 

Ukens gjest

Kanskje Richard Dawkins en dag besøker Humanistskolen? (Foto: David Shankbone, https://www.flickr.com/photos/shankbone/5040482152)

Kanskje Richard Dawkins en dag besøker Humanistskolen? (Foto: David Shankbone, https://www.flickr.com/photos/shankbone/5040482152)

Fordi vi er opptatt av å gi elevene innblikk i det som skjer utenfor skolens vegger, inviterer vi hver eneste uke en spennende gjest til Humanistskolen. Elevene får møte et mangfold av mennesker og idéer, og målet er selvsagt å pirre elevenes nysgjerrighet og glød, få dem til å dykke dypere, bli provosert, ta standpunkt og lære noe nytt. Dessuten skal elevene motiveres til å stille gode spørsmål, argumentere for sitt syn og reflektere over egne tanker og holdninger.

Noen ganger inviterer vi mennesker med sterke meninger som ikke er A4, mens vi andre ganger satser på en nøktern fremstilling fra en sindig byråkrat. Vi synes også det er spennende med kunstnere, forskere, kjendiser, bistandsarbeidere, dataprogrammerere og astronauter, for fra alle man møter har man noe å lære. I løpet av tre års skolegang møter elevene mer enn 100 interessante personer.

Besøkene knyttes opp mot temaer vi arbeider med i fagene, til yrkesretninger i utdanningsvalg, eller til målene i skolens dannelsesfag.

«Dannelse er det vi sitter igjen med når vi har glemt det vi har lært» er et kjent uttrykk. Vi tror at erfaringene fra samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle, er verdifull bagasje som elevene bærer med seg resten av livet.

 

Ut i verden

(Foto: Andreas Palmén, https://www.flickr.com/photos/uitfoto/5029049997)

(Foto: Andreas Palmén, https://www.flickr.com/photos/uitfoto/5029049997)

Læring skjer ikke bare i klasserommet. Hver uke planlegger og gjennomfører elevene våre aktiviteter utenfor skolen, aktiviteter som gir dem muligheter til å oppleve, oppdage og utforske sider ved lokalsamfunnet som de ellers bare ville ha lest om.

Hvilke forhold påvirker trafikkflyten? To elever spør om å få være til stede på veitrafikksentralen i rushtiden. Hvordan har de eldre det? For å finne ut mer om det bestemmer noen elever seg for å hjelpe til på et aldershjem. Hva er et godt liv? Onsdagsdebatten hos Human-Etisk Forbund gir kanskje svar, og elevene oppmuntres til å ta ordet og stille spørsmål. Hvordan virker egentlig en elektrisk motor? Tre ivrige elever avlegger Teknisk Museum et besøk.

I dannelsesfaget står elevene fritt til å fordype seg i ulike temaer som de selv synes er spesielt interessante, innenfor læreplanens rammer. På den måten kan de lære noe nytt – om samfunnet eller om seg selv – på en måte som gir økt lærelyst. Elevene skal selv planlegge aktivitetene, gjøre avtaler med kontaktpersoner, sette opp budsjett for transportkostnader og inngangsbilletter, dokumentere gjennomføringen og dele erfaringer med sine medelevene.

I faget skal elevene dessuten tilegne seg økt innsikt i livssynshumanismen, og utøve denne slik at de utgjør et positivt og synlig innslag i lokalsamfunnet, både gjennom aktiv deltakelse på ulike arrangementer og ved å engasjere seg for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Alle fag har avgitt timer til dannelsesfaget, og kompetansemålene i disse fagene står sentralt i gjennomføringen av aktivitetene. Fagets hovedområder er knyttet til skolens humanistiske grunnverdier: nysgjerrighet, kritisk tenkning og medmenneskelighet.

Humanistskolens læreplan i dannelse er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

 

Bookmark and Share