Søk plass

.
Inntak for elever født i 2002

Skolen er fulltegnet, og vi har venteliste for å komme inn. Dersom en elevplass blir ledig foretas det loddtrekning fra ventelisten. Ta kontakt med skolen på post@humanistskolen.no for å bli satt på venteliste.
.

Inntak for elever født i 2003 eller 2004

Vi tar ikke inn elever født i 2003 eller 2004. Skolen har inntak kun hvert 3. år.
.

Inntak for elever født i 2005

Elever født i 2005 kan nå søke plass på 8. trinn høsten 2018. Søknadsfristen for hovedinntaket er 1. februar 2018 kl 1200. Alle søkere må benytte dette søknadsskjemaet. Les også skolens inntaksreglement.

 

Skolepenger for 2005-kullet

Med en statlig støtte på kun 85 prosent av det de kommunale skolene får, ser skolen det som nødvendig å ta skolepenger for å kunne ta elevene med på flere turer og arrangementer. Skolen ønsker å ta elevene med på leirskole i Norge, samt minst to skoleturer til utlandet i løpet av de tre årene de går hos oss.

Skolens styre har fastsatt at skolepengene for skoleåret 2018/2019 består av en semesteravgift på kr 7.500 per halvår, skoleturpenger på kr 2.000 per halvår, samt et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000.

Det gis en rabatt på kr 2.000 per halvår til elever som har gyldig Ruter-reisekort for sone 1 (elever som bor mer enn 4,0 km fra skolen får slikt kort gratis av Oslo kommune).

Familier med flere barn ved skolen betaler redusert semesteravgift, slik at den samlende semesteravgiften per familie ikke overstiger kr 10.000 per halvår.

Familier med lav inntekt betaler ikke semesteravgift. Begrunnet søknad sendes skolens ledelse etter at inntaket er avsluttet. Søknader kan innvilges for inntil ett skoleår av gangen.

Bookmark and Share