Om oss

Humanistskolen er en ny ungdomsskole i Oslo, tuftet på et sekulær, humanistisk livssyn. Vi er en friskole, vi er offentlig finansiert og vi tar ikke skolepenger. Alle skolens 60 eleverplasser er fylt opp.

Humanistskolen holder til i moderne og trivelige lokaler på Ullevaal Stadion.

Eleven lærer å tenke. Vi har filosofi på timeplanen hver uke, og kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag.

Eleven inspireres til å forstå, ikke bare pugge. Nesten hver uke får vi besøk av foredragsholdere som engasjerer og utfordrer.

Eleven deltar på kulturelle opplevelser utenfor klasserommet flere ganger i måneden.

Innsats gir fremgang. Elevens innsats vurderes fortløpende, og målet er 100 prosent hver dag.

Tett oppfølging gir resultater. Eleven har veiledningssamtaler med sin mentor flere ganger i måneden.

 

Personalet


Nina Fjeldheim
 er rektor ved Humanistskolen. Hun er tidligere rektor ved teknologiskolen Hundsund ungdomsskole i Bærum og sitter i rådet for Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. Nina har grunnfag i pedagogikk, kunsthistorie og litteraturvitenskap, mellomfag i kriminologi og religionshistorie, og mastergrad i sosiologi og utdanningsledelse. I tillegg har hun videreutdanning i astronomi, naturfag og matematikk. Hun har tidligere arbeidet i barnevernet og som seniorrådgiver i Statped, statens spesialpedagogiske støttetjeneste. Les CV.


Thomas M. Johanson
 er daglig leder ved Humanistskolen. Han er utdannet ungdomsskolelærer og skoleleder, og har tidligere vært med på å bygge opp teknologiskolen Hundsund ungdomsskole i Bærum, der han satt i ledelsen fra 2010 til 2014. Thomas var en av ”superlærerne” i NRK-serien Klasse 10B, der han hjalp elever i en svært utfordrende klasse til å hevde seg faglig. Han har også vært redaktør for samfunnsfag i TV2 Skole. Les CV.


Ole Martin Moen, PhD
, er styreleder ved Humanistskolen. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har tatt deler av utdanningen ved Oxford og Berkeley. Han er også utdannet ungdomsskolelærer, har tidligere vært filosofilærer ved Ullern vgs og underviser nå i etikk ved Universitetet i Oslo. I 2011 utgav han læreboken Essayskriving – kort og klart (Høyskoleforlaget), som er pensum ved flere universiteter og høyskoler. Les CV.


Bent Johan Mosfjell
 er mentor for 20 elever og faglærer i samfunnsfag, naturfag og matematikk ved Humanistskolen. Han er utdannet lektor med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har 10 års erfaring som ungdomsskolelærer. Bent Johan arbeidet ved Stasjonsfjellet ungdomsskole før han kom til Humanistskolen. Les CV.


Elisabeth Lund Reppe
er mentor for 20 elever og faglærer i norsk, engelsk og mat & helse ved Humanistskolen. Hun er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Elisabeth arbeidet ved Kjelsås skole før hun kom til Humanistskolen. Les CV.


Anette Skoglund er mentor for 20 elever og faglærer i spansk, norsk, mat & helse og kunst & håndverk ved Humanistskolen. Hun er utdannet lektor fra Høgskolen i Oslo og Akershus, har tidligere bodd i Latin-Amerika og Afrika og snakker spansk, luganda og swahili. Les CV.

elisabeth-farge
Nina Martinussen
 er faglærer i kroppsøving og ansvarlig for spesialpedagogikk. Hun har mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og er i tillegg utdannet lærer. Les CV.

elisabeth-farge
Wenche Andresen
er helsesøster ved Humanistskolen. Hun er på Humanistskolen hver mandag kl 1100-1530, og arbeider ellers som helsesøster ved Engebråten skole. Hun kan kontaktes på e-post wenche.andresen@bna.oslo.kommune.no og på mobil 971 93 341.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share