Filosofi og kritisk tenkning

 

  • På Humanistskolen lærer elevene å tenke kritisk og selvstendig
  • KRLE-faget er erstattet av et filosofifag
  • Kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Forståelse

I de kommunale skolene er det mye som skal huskes. Når ble Sokrates født? Hvilket år dannet Muhammed det første muslimske trossamfunn? Hva kalles den jødiske lysestaken? På Humanistskolen er det også en del som skal huskes, men hos oss er vi mer opptatt av ideer og forståelse. Hva mente egentlig Sokrates og hvilke argumenter brukte han? Synes vi at argumentene er overbevisende? Og hvordan skiller muslimer og jøders verdensbilder seg fra hverandre? På Humanistskolen skal elevene lære å forstå og tenke kritisk og selvstendig.

 

Filosofifaget

For å fremme kritisk tenkning har Humanistskolen byttet ut KRLE-faget med et filosofifag. Humanistskolens læreplan i filosofi er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Filosofi er fag der elevene utvikler seg mye både faglig og sosialt. Her lærer elevene å stille gode spørsmål og gi velbegrunnede svar, og de utvikler evnen til å «tenke utenfor boksen». Ferdighetene som elevene tilegner seg i filosofifaget, får de bruk for hele livet.

Filosofi handler om de store spørsmålene i livet. Har vi en sjel? Hvor frie er vi? Hva er et godt samfunn? Når elevene kommer i ungdomsskolealder, begynner de å stille slike spørsmål — og svarene de gir er med på å forme dem som mennesker.

Filosofi er spennende, men også krevende. I filosofifaget på Humanistskolen lærer elevene logikk, og de øver på å argumentere klart og ryddig.

Kritisk tenkning

Kritiske ferdigheter hører imidlertid ikke hjemme bare i filosofitimene, for på Humanistskolen er kritisk tenkning en grunnleggende ferdighet i alle fag. Elevene skal få et bevisst forhold til egne verdier og holdninger, og lære å vurdere, analysere, sammenlikne og å gi konstruktiv kritikk.

Målet med utdanning er at elevene skal bli beredt til å møte voksenlivet. Noe av det viktigste vi kan lære elevene er derfor å tenke kritisk og selvstendig.

Bookmark and Share