Digitale verktøy

 

  • På Humanistskolen får elevene hver sin Chromebook
  • Vi bruker verdens beste digitale verktøy for samarbeid og kommunikasjon
  • Vår bruk av digitale verktøy gir bedre faglig og sosial oppfølging

 

Laptop til alle

Innføringen av datamaskiner i klasserommet har vært en katastofe på mange offentlige skoler. Å gi elevene en spillmaskin og frie tøyler er ikke oppskriften på suksess, iallfall ikke dersom læring er målet.

På Humanistskolen er det annerledes. Vi har en plan med det vi gjør, vi stiller høye krav og vi er ikke redde for å sette grenser. Det elevene trenger er ingen spillmaskin, men en enkel laptop som alltid fungerer, som egner for skolearbeid, som starter raskt og som har lang batteritid. Hos oss får elevene derfor hver sine arbeidshest for skolearbeid; en Google Chromebook.

Med en Chromebook har elevene enkel tilgang til notatverktøy, tekstbehandler, regneark, presentasjonsverktøy og digitale oppslagsverk. Og ikke minst: elevene mister aldri arbeidet sitt fordi de glemmer å lagre, for på en Chromebook lagres alle notater automatisk.

Samarbeid og kommunikasjon

Humanistskolen tilbyr elevene verdens beste digitale verktøy for samarbeid og kommunikasjon, Google Apps for Education, allerede fra første skoledag.

Når elevene samarbeider om en oppgave, kan de med et tastetrykk dele notater, dokumenter, regneark og presentasjoner med hverandre. Gjennom samskriving i sanntid kan de arbeide i det samme dokumentet samtidig, og se hverandres redigeringer umiddelbart. Elevene elsker det! Og selvsagt kan de invitere læreren inn i dokumentet også, for å få veiledning og tilbakemeldinger underveis.

Digitale verktøy brukes også under forelesninger. Lærerne gir elevene noen raske quiz’er for å se om de henger med på gjennomgangen, og justerer umiddelbart forelesningens tempo og nivå.

Eleven planlegger sin skoledag ved hjelp av kalenderen, hvor man får god oversikt over lekser, fagtimer/timeplan og annerledesdager. Den ukentlige samtalen med mentor kommer selvsagt opp som en invitasjon i elevens kalender. Eleven kan også reservere møterom og invitere medelever til arbeid med prosjekter og gruppearbeider ved hjelp av kalenderen.

For å gjøre kommunikasjonen enklere, får alle elevene egne e-postadresser på humanistskolen.no. Da kan de effektivt kommunisere seg imellom, gjøre avtaler med eksterne personer i dannelsesfaget eller sende spørsmål til lærerne sine.

For at lærerne våre skal kunne bruke de digitale verktøyene på best mulig måte i undervisningen, må de ha god kjennskap til hvordan verktøyene fungerer og hvilke muligheter de gir. Verktøyene leveres av Google, og vi krever derfor at alle våre fulltidsansatte lærere skal være Google Educator-sertifisert, med bestått eksamen i Google Apps for Education på nivå 2.

I personalet bruker vi naturligvis de samme verktøyene som elevene, rett og slett fordi verktøyene er så gode. Vi bruker selvsagt ikke Fronter eller Its Learning, da disse ikke oppfyller våre krav til brukervennlighet og sikkerhet.

Oppfølging og tilpasning


«Videoretting» forklart av Thomas M. Johanson, Humanistskolens daglige leder

Våre digitale verktøy styrker den faglige og sosiale oppfølgingen av elevene, og gjør det enklere å tilpasse undervisningen.

I forkant av elevenes ukentlige samtale med mentor, bruker vi digitale verktøy til å kartlegge ulike fokusområder som trivsel, motivasjon, forventninger og læringsmiljø. Det er et mål at undersøkelsene skal være korte, slik at de kan gjennomføres hyppig. I tillegg ber vi daglig eleven om å vurdere sin egen innsats, og også disse tilbakemeldingene vil være nyttige i mentors samtale med eleven.

Elevene leverer alle lekser digitalt, og vi fanger da raskt opp om eleven trenger ekstra hjelp med fagstoffet. Å sette inn tiltak underveis i opplæringen er langt bedre enn at man på en kapittelprøve oppdager at eleven henger etter. Med digitale verktøy er det også enklere for eleven å be om hjelp fra læreren, enten på chat, e-post eller ved deling av et dokument.

For å kunne tilpasse undervisningen bedre både for de faglig flinke og de som henger litt etter, benytter vi opplæringsvideoer som et supplement i mange fag. Elevene får da mulighet til å arbeide med oppgaver på sitt nivå, og få fagstoffet forklart på video på datamaskinen. Vi bruker også video til å gi elevene en muntlig forklaring av vurderingskriterier før prøver, samt til å gi muntlige beskjeder som vi ønsker at elevene skal ha mulighet til å se flere ganger. Etter enkelte prøver vil læreren gi hver elev en muntlig tilbakemelding og vurdering på video («videoretting»).

Bookmark and Share