Humanistskolen holder til i moderne og trivelige lokaler på Ullevaal Stadion.

Eleven lærer å tenke. Vi har filosofi på timeplanen hver uke, og kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag.

Eleven inspireres til å forstå, ikke bare pugge. Nesten hver uke får vi besøk av foredragsholdere som engasjerer og utfordrer.

Eleven deltar på kulturelle opplevelser utenfor klasserommet flere ganger i måneden.

Innsats gir fremgang. Elevens innsats vurderes fortløpende, og målet er 100 prosent hver dag.

Tett oppfølging gir resultater. Eleven har veiledningssamtaler med sin mentor flere ganger i måneden.

Bookmark and Share

Comments are closed.