Søk plass nå!

Har du et barn født i 2005 som ønsker å begynne på Humanistskolen høsten 2018? Søknadsskjema er nå lagt ut, og søknader mottatt innen 1. februar 2018 kl 1200 deltar i hovedinntaket. Skolen prioriterer søsken til nåværende elever ved skolen, barn til medlemmer av Humanistskolens Venneforening og barn til foresatte som kan dokumentere kunnskap om eller interesse for skolen gjennom deltakelse på avtalt skolebesøk.

Søk plass i dag!

Humanistskolen holder til i moderne og trivelige lokaler på Ullevaal Stadion.

Eleven lærer å tenke. Vi har filosofi på timeplanen hver uke, og kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag.

Eleven inspireres til å forstå, ikke bare pugge. Nesten hver uke får vi besøk av foredragsholdere som engasjerer og utfordrer.

Eleven deltar på kulturelle opplevelser utenfor klasserommet flere ganger i måneden.

Innsats gir fremgang. Elevens innsats vurderes fortløpende, og målet er 100 prosent hver dag.

Tett oppfølging gir resultater. Eleven har veiledningssamtaler med sin mentor flere ganger i måneden.

Bookmark and Share

Comments are closed.