Bli kjent med Bent Johan Mosfjell

bentjohan

Bent Johan på klassetur med Hvite busser til Polen og Tyskland.

Bent Johan Mosfjell er naturfaglærer, samfunnsfagslærer og mentor på Humanistskolen. Men hvem er han egentlig? Vi har intervjuet ham!

Hva er det du brenner for som lærer?

Jeg er opptatt av at elevene skal ha det bra på skolen og at de skal lære mye.

Elevene er på skolen omtrent 30 timer hver uke. Dersom denne tiden blir kjedelig, vil elevene ikke trives, og da vil de heller ikke lære mye. Hvis ikke elevene lærer noe som gjør livene deres bedre, kan de like godt droppe hele skolen. Min jobb er å sørge for at elevene gleder seg til å dra på skolen og til å lære nye ting.

En annen ting jeg brenner for er å skille viktig og uviktig. Jeg lærer elevene det de bør kunne og dropper det som det ikke er så nyttig kunnskap.

Jeg er opptatt av å stadig utvikle meg som lærer. Jeg gjør mye bra. Det tar jeg med meg videre. Samtidig er det av og til noe som ikke fungerer så godt. Det prøver jeg å endre på. La meg illustrere med et eksempel:

Det siste året har jeg vært spesielt oppmerksom på at elevene faktisk glemmer mesteparten av det som de lærer. Hva er vitsen med å lære mye dersom du ikke husker det litt senere? Jeg forsøker å løse problemet ved å plukke ut noen fakta som elevene skal kunne gjennom hele ungdomsskolen. Noen av disse faktaene kommer på hver prøve. Elevene får dermed repetert viktig informasjon mange ganger slik at de faktisk husker det når de er ferdige på skolen. Et eksempel på slik faktakunnskap er: “Den amerikanske uavhengighetserklæringen ble vedtatt 4. juli 1776.”

Hvis elevene dine skulle beskrive deg med tre ord: Hvilke tre ord tror du de ville velge?

Det er veldig lett å spekulere om slikt. Jeg er opptatt av i stedet å basere meg på fakta. Jeg lagde derfor et spørreskjema og bad omtrent 60 elever om beskrive meg med tre ord. Tilsammen kom det 75 forslag på ulike ord.

Morsom var det ordet flest nevnte, hele 37 elever. Andre populære ord var snill, høylytt, kul, hyggelig, flink, rar og smart.

Noen mente til og med at jeg er en omtenksom, rettferdig, heftig og hårete moroklump som er glad i pizza. Andre mente at jeg er en kreativ, spesiell, nysete og glad nerd som er flink til å lære bort.

Hva liker du å lese?

Jeg er svært glad i bøker. Et eget rom i leiligheten min er innredet som bibliotek. Jeg leser svært forskjellige bøker. Jeg er glad i bøker om historie og biografier om viktige personer. Av skjønnlitterære bøker foretrekker jeg spenningsbøker og krim, men leser også mye annet.

Da jeg gikk på ungdomsskolen leste jeg alle bøkene om Hardy-guttene og alle Morgan Kane bøkene. Jeg finner fortsatt glede i bøkene til Kjell Hallbing.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg har drevet med mye forskjellig. Jeg har studert lenge på Universitetet i Oslo. Jeg begynte med matematikk og naturfag, men etter 3 års studier fant jeg ut at jeg ikke hadde lyst til å jobbe med realfag resten av livet. Jeg tok deretter et årsstudium i idéhistorie og et hovedfag i statsvitenskap med vekt på politisk teori. Etter at jeg begynte som lærer, har jeg tatt årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og et årsstudium i historie.

Ved siden av studiene var jeg svært aktiv i organisasjonslivet. Jeg har vært med i en rekke studentforeninger. Noen av dem har vært politiske, andre mer sosiale. Alt veldig lærerikt. Det viktigste har vært mange år i Det Norske Studentersamfund der jeg var en ildsjel for å starte opp igjen Kulturutvalget og dra i gang Onsdagsdebatten og Upop-aftenene.

Siden 2008 har jeg jobbet fulltid som lærer på Stasjonsfjellet skole i Oslo. Det har vært utrolig lærerikt, og jeg elsker jobben som lærer.

Hva kjennetegnet lærerne som du selv likte godt da du gikk på ungdomsskolen?

Jeg vet egentlig ikke. Jeg likte matematikklæreren, men det kan skyldes at jeg synes matematikk var enkelt, logisk og morsomt. Jeg likte samfunnsfagslæreren, men det kan skyldes at jeg var interessert i politikk og samfunn. Jeg likte naturfagslæreren, men det kan skyldes at jeg var nysgjerrig på hvordan verden var skrudd sammen. Det jeg likte aller best på ungdomsskolen var fotballspillingen i friminuttene.

Er det noe du vil si til elevene som skal begynne på Humanistskolen til høsten?

Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med dere alle sammen. Jeg skal gjøre mitt beste for at dere skal synes at Humanistskolen er den beste skolen i Oslo.

Bookmark and Share

Comments are closed.