Ivrige lærere

I april og mai har vi hatt flere plankvelder her på Humanistskolen. Vi har forberedt oppstarten i august, og diskutert møblering, klasseinndeling, innkjøp av datamaskiner, fagplaner og mye annet. Nå begynner ting å falle på plass, og vi gleder oss til å komme i gang.

Her ser du Nina, Ole Martin, Bent Johan og Elisabeth på siste plankveld. Thomas står bak kameraet. Vi sitter og jobber i et av klasserommene på Humanistskolen. Rommet skal hete Lykeion. Kan du klare å finne ut hvorfor vi har valgt akkurat det navnet?

Bookmark and Share

Comments are closed.