Humanistskolen hos Google

GoogleHumanistskolen satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy. Hos oss får alle elever en Google Chromebook, og vi bruker mulighetene som ligger i Google Apps for Education til samskriving, faglige tilbakemeldinger, trivselsundersøkelser og lekseplaner (for bare å nevne noe!).

I går var Thomas, styreleder ved Humanistskolen, hos Google Norge. Thomas var i 2012 primus motor for at teknologiskolen på Fornebu tok i bruk Googles verktøy som en av de første ungdomsskolene i Norge.

Besøket hos Google Norge var spennede. Thomas fikk først en omvisning i Googles lokaler og en innføring i selskapets arbeidsmåter og tankesett, for deretter å snakke med Christopher Conradi (bildet) om løsninger for Humanistskolen.

Takk til Christopher (Google) og Robert Udnesseter (Avalon) for en inspirerende dag hos Google! Vi ser frem til å bli en Google-skole!

Bookmark and Share

Comments are closed.