Fleksitid

Fleksitid

På Humanistskolen har elevene fleksitid!

Fellesundervisningen, som alle må være med på, varer fra kl 1000 til kl 1300. Utenom dette bestemmer elevene selv når de vil være på skolen, så lenge de totalt tilbringer minst 700 minutter i uken på skolens læringsverksted.

Læringsverkstedet holder åpent kl 0840-1530 hver dag (til kl 1420 på fredager). Der arbeider elevene med varierte oppgaver i grupper, i par og alene. Lærerne går rundt og veileder, mens skolens mentorer gjennomfører ukentlige oppfølgingssamtaler med hver enkelt elev.

Elever som ikke ønsker hjemmelekser kan utvide skoledagen sin; de kan gjøre oppgavene på skolen med veiledning fra lærerne.

Bookmark and Share

Comments are closed.