Bytter ut Jesus med Aristoteles

Humanistskolen er på forsiden av dagens Vårt land.

Der forteller daglig leder, Ole Martin Moen, om filosofifaget og kritisk tenkning, og om Humanistskolens hovedmål: å lære elevene å tenke selvstendig og stille gode spørsmål. Vi er stolte av at vi, etter fire års kamp, fikk Kunnskapsdepartementet til å godkjenne humanistiske skoler på lik linje med kristne. Norge trenger mer humanisme.

I artikkelen i Vårt land står det at skolen er et prøveprosjekt, og at vi om noen år vil vurdere om vi skal ta inn et nytt kull med elever. Det er ikke riktig: Humanistskolen har kommet for å bli, og vi tar selvsagt inn nye elever når vårt første elevkull går ut om tre år.

Humanistskolen har, til informasjon, ikke noe med Akademiet-kjeden å gjøre.

Bookmark and Share

Comments are closed.